PROGRAM | 2021

(OBS! Programmet uppdateras löpande)

TORSDAG 12 AUGUSTI

11.00 | Familjekonsert och workshop med Frispel i Missionshuset, Skara Fornby

14.00 | Familjekonsert och workshop med Frispel i Missionshuset, Skara Fornby

19.00 | Invigningskonsert med Göteborg Baroque i Varnhems Klosterkyrka

FREDAG 13 AUGUSTI

11.00 | Familjekonsert och workshop med Frispel, Rotundan, Medborgarhuset, Falköping

14.00 | Familjekonsert och workshop med Frispel, Rotundan, Medborgarhuset, Falköping

19.00 | Konsert med Andreas Edlund & Samuel Runsteen i S:T Olofs Kyrka, Falköping

LÖRDAG 14 AUGUSTI

14.15 | Workshop: En stilla stund med upptäcktsfärd i naturen, Skara Fornby

15.00 | Bist du bei mir med Göteborg Baroque i Härjevads g:a kyrka, Skara Fornby

16.15 | Workshop: En stilla stund med upptäcktsfärd i naturen, Skara Fornby

17.00 | Bist du bei mir med Göteborg Baroque i Härjevads g:a kyrka, Skara Fornby

17.30 | Familjekonsert och workshop med Frispel, Fornbyns dansbana, Skara

19.00 | Konsert med Woodpeckers, Skara Domkyrka

INFORMATION OM BILJETTER KOMMER SNART