Barocken kallas den epok i musikhistorien som sträcker sig från ca år 1600-1750. Framstående kompositörer från denna epok är tex Bach, Händel, Vivaldi och Purcell. Utmärkande för barockmusiken är att den utgår från baslinjen, den är fundamentet i musiken, sedan bygger man på med olika stämmor och melodier ovanpå den. Baslinjen och ackorden spelas av en så kallad basso continuogrupp, en kompgrupp som kan bestå av många olika instrument i olika kombinationer, tex cembalo, orgel, cello, gamba, fagott, harpa, luta. Kompgruppens funktion är att hålla pulsen i musiken och att lägga harmonierna. De instrument som musikerna spelade på under barocken var till viss del annorlunda än de som klassiska musiker spelar på idag. Tex så användes sensträngar på stråkinstrumenten. Genom att spela på instrument från barocken eller på kopior som är byggda enligt barockens tekniker och traditioner kan vi idag komma närmare de klangfärger och känslostämningar som vi tror att dåtidens kompositörer var ute efter.